Tutkimus ja opetus

Tutkimus

Lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicum Helsinki on mahdollistanut ainutlaatuisen tavan yhdistää yliopiston lääketieteellinen perustutkimus, yliopistosairaalan kliininen tutkimus, lääketieteen opetus ja alan yritystoiminta. Biomedicum Helsingin korkeatasoinen tutkimus on keskeinen lähde Meilahden alueen uusille innovaatioille.

Biomedicum Helsinki 1 tarjoaa erinomaiset puitteet laitosrajat ylittävälle lääketieteelliselle tutkimukselle, lääketieteen perusopetukselle ja tutkijankoulutukselle. Helsingin yliopiston, HUS-kuntayhtymän, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Folkhälsanin ja tutkimuslaitos Minervan tutkijoiden työskentely samassa rakennuksessa takaa tiiviin yhteistyön ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet. Yhteistoiminta toteutuu erityisesti suurissa tutkimusohjelmissa ja on osoittautunut onnistuneeksi. Biomedicum Helsingin monipuoliset ja korkeatasoiset keskitetyt tutkimuspalvelut ovat tärkeä osa kampuksen toimintaympäristöä.

Biomedicum Helsinki 2 on uusi askel suomalaisen lääketieteen tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Se takaa ajanmukaiset tilat alan yritystoiminnalle lähellä tutkimusorganisaatioita ja alueen tarjoamia erikoistiloja ja tutkimuspalveluita. Suomen molekyylilääketieteen instituutin tilat ovat tässä kompleksissa.

Opetus

Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluva Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala (HYKS) yhdessä vastaavat lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutuksesta pääkaupunkiseudulla.

Lääketieteellinen perusopetus Biomedicum Helsingissä on antanut hyvät edellytykset uuden tiedekunnan periaatteen mukaisen ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvan opinto-ohjelman toteuttamiselle. Opetus on sama lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille ja päävastuu kaksivuotisesta perusopetuksesta on biolääketieteen laitoksella.

Myös erikoislääkärikoulutus ja tieteellinen jatkokoulutus ovat tehostuneet, kun sekä potilaiden hoito ja kliininen tutkimus että perustutkimus liittyvät läheisesti toisiinsa.

Perusopetuksen lisäksi Biomedicum Helsinki -rakennuksessa toimii aktiivinen tutkijankoulutus, pääosin Helsingin biolääketieteellisen tutkijakoulun organisoimana. Tutkijakoulua johtaa professori Pirjo Laakkonen, ja koulussa on kolme koulutuslinjaa (tutkijalääkärilinja, lääketieteellinen solubiologia ja molekyylilääketiede).

Myös useiden muiden pääkaupunkiseudun tutkijakoulujen opiskelijoita työskentelee Biomedicum Helsingissä.